Fakty i Mity – Mezenchymalne komórki macierzyste - Stacja IITD

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak wyjaśnia czym są mezenchymalne komórki macierzyste i jakie mają znaczenie dla organizmu człowieka? Jak te komórki mogą zostać wykorzystane w celach terapeutycznych?

Mezenchymalne komórki macierzyste [ang. mesenchymal stem cells (MSC)] to heterogenna populacja multipotencjalnych komórek macierzystych charakteryzująca się specyficznymi właściwościami tj.: zdolnością do samoodnawiania oraz zdolnością do zainicjowania procesu powstawania potomnych komórek progenitorowych ukierunkowanych na różnicowanie w kierunku określonej linii komórkowej. MSCs biorą udział w regeneracji uszkodzonej tkanki, w której rezydują, oraz dzięki właściwościom multipotencjalnym mają zdolność do różnicowania się w różne typy komórek nie tylko pochodzenia mezodermalnego. Prowadzone są badania nad możliwością ich zastosowania w medycynie regeneracyjnej.

Dynamiczny rozwój badań nad MSCs na przełomie XX i XXI wieku dostarczył wielu informacji o potencjale regeneracyjnym MSC, a poznanie właściwości biologicznych MSC dało nadzieję na ich zastosowanie w medycynie regeneracyjnej u chorych, u których standardowe możliwości terapeutyczne zostały wyczerpane. MSCs można pozyskać z wielu tkanek i narządów dorosłego organizmu, dzięki temu komórki MSC są postrzegane jako przyszłość w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych w wielu obszarach medycyny regeneracyjnej. Jednakże, zastosowanie kliniczne MSCs powinno zostać uwarunkowane spełnieniem podstawowych cech biologicznych rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Komórkowych – International Society for Cellular Therapy.

Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych IITD, kierowane przez prof. dr hab. Aleksandrę Klimczak, prowadzi wielokierunkowe badania dotyczące biologicznego potencjału MSC, a więcej informacji odnoszących się do biologii MSC rezydujących w tkankach dorosłego organizmu, znajduje się na stronie projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”, dostępnym dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych rozwojem innowacyjnych terapii: https://db.binwit.pl/pl/stem-cells

#komórki, #macierzyste, #regenracyjna, #implanty, #kosmetologia, #immunologia

Wróć na górę strony