To bee or not to bee? - Stacja IITD

Choroby i odporność pszczół. Dr hab. Małgorzata Cebrat dla Stacja IITD!

Pszczoły miodne cierpią na różne choroby, które są wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i organizmy pasożytnicze. Układ odpornościowy pszczół, podobnie jak innych bezkręgowców, oparty jest jedynie na układzie wrodzonym – w przeciwieństwie do człowieka i innych kręgowców posiadających również układ adaptacyjny, bezkręgowce nie posiadają limfocytów, a co za tym idzie – nie produkują przeciwciał, a ich układ odpornościowy nie jest w stanie się nauczyć się rozpoznawania “obcych”, aby z nimi skuteczniej walczyć w przyszłości. Co ciekawe, analiza genomu pszczół pokazała, że nawet w porównaniu do innych bezkręgowców, DNA pszczół koduje znacznie mniej białek wchodzących w skład wrodzonego układu odpornościowego, co mogłoby wskazywać na to, że są zdecydowanie gorzej radzą sobie z walką z chorobami. Czy zatem pszczoły są faktycznie tak upośledzone odpornościowo? Nie! Rodzina pszczół miodnych jest bowiem superorganizmem, składającym się z wielu tysięcy pojedynczych organizmów i odporność rodziny jako całości jest zależna również od tak zwanej odporności społecznej.

#pszczoły, #choroby_pszczół, #odporność_społeczna, #układ_odpornościowy, #wirusy, #bakterie

Wróć na górę strony